Startsida
Inspelnings Studio
Smalfilm till DVD
Video tll DVD
Audio till CD
Dia till CD/DVD
Prislista
Beställningsformulär
Om Studio H
Frågor & Svar
Email Me


Beställning


 

                  Skriv ut och fyll i denna blankett.

                 Beställningsblankett
                    Vänligen texta tydligt.

Datum : _____________                         Ankom :________________ 
                                                                                 (Fyll ej i här)
Namn:   _____________________________

Adress: _____________________________

Postnummer: ___________        Ort: ______________________________

Tel: _______________         Email: _______________@_______________

Vänligen fyll i

Smalfilms överföring

Jag har skickat ca:  ______  meter av  Regular/Standard 8mm film.
Jag har skickat ca:  ______  meter av  Super 8mm film.
Jag har skickat ca:  ______  meter av  16mm film.

1 Liten rulle är ca: 16 meter.
Vid Ihopskarvade rullar:  Läs av på meterantalet på sidan av rullarna.

Totalt antal rullar: ________

Jag vill redigera mina filmer själv, och vill ha mina filmer i avi-format.   Ja   Nej

Jag har bifogat följande media för lagring av mina filmer: ________________

Video överföring

Jag har skickat  ______ st. Videoband:      

Video 2000   Vhs  S-Vhs  VhsC  Hi 8  Video 8  Digital 8  DV

Audio överföring

Jag har skickat  ______ st. Rullband

Jag har skickat  ______ st. Kassettband    C30  C60  C90  C120

Jag har inkl. utförligare beskrivning på baksidan av detta dokument.    Ja  Nej

                               (Stryk under eller ringa in ert alternativ)

                   När försändelsen kommit oss tillhanda kontaktar vi er snarast möjligt!


                                          

                                                            Studio H
                                           Musik Film & Video 
                                              Nynäsgatan 33 
                                                511 56 Kinna

                                    Obs!  Skicka er försändelse som rekomenderad  Obs!